Pasakėčia apie mamos meilę

Kartą pas motiną paklausė:
– Kurį iš vaikų tu myli labiausiai?
Motina atsakė:
– Paklausykite motinos širdies. Mano mylimiausias sūnus, kuriam aš atiduodu sielą ir širdį:
Tas, kuris susirgo – kol nepasveiks;
Tas, kuris kelyje – kol negrįš;
Tas, kuris pavargo – kol nepailsės;
Tas, kuris alkanas – kol nepasisotins;
Tas, kuris ištroškęs – kol neatsigers;
Tas, kuris mokosi – kol neišmoks;
Tas, kuris nuogas – kol neapsirengs;
Tas, kuris bedarbis – kol neras darbo;
Tas, kuris jaunikis – kol neves;
Tas, kuris tėvas – kol neužaugins;
Tas, kuris pažadėjo – kol neištesės;
Tas, kuris skolingas – kol nesumokės;
Tas, kuris verkia – kol nenustos.
Ir jau su liūdesiu balse baigė:
– Tas, kuris mane paliko – kol nesugrįš.

Informacija šiame straipsnyje pagrįsta nepatvirtintais šaltiniais iš interneto, neturi tikslo klaidinti skaitytojų ir yra išskirtinai pramoginio pobūdžio.

You cannot copy content of this page