3 berniukų mama parašė stiprų laišką savo būsimoms marčioms. Skaitydamos jį, moterys negali sulaikyti ašarų

Gyvenimas parodo, kad santykiai tarp anytų ir marčių būna įvairūs: nuo meilės ir draugystės iki pykčių ir priešiškumo.

Kai Reišel Bouli, 3 sūnų mama, patalpino jautrų laišką savo būsimoms marčioms savo tinklaraštyje, ji gavo daugybę šiltų komentarų iš kitų moterų. Perskaičiusios jos laišką kai kurios skaitytojos prisipažino, kad verkė, nes joms pačioms trūko tokios suprantančios ir rūpestingos anytos.

Laiškas mano būsimai marčiai

Taigi…

Brangi mano būsima martele, aš norėčiau tau pasakyti keletą dalykų. Tai toli gražu ne viskas, bet laimei, pas mus dar bus laiko.
Aš kol kas nepažįstu tavęs, bet jau myliu. Aš myliu tave už tai, kad tu vienąkart pamilsi mano sūnų. Ir jis taip pat pamils tave.

Ateis diena, ir šis lipšnus, murzinas, kvailutis mažylis taps tavo. Jis visada bus mano, bet tu užimsi mano vietą daugeliu atžvilgių.

Vienąkart tavo ranka pakeis manąją. Tavo akys dovanos jam ramybę, o tavo širdis taps jo namais.
Tai tave jis bučiuos prieš miegą.

Tai su tavimi jis dalinsis savo svajonėmis.

Tai tu raminsi jį, kai jam bus baisu.

Tai tavo rankose bus jo širdis – ta pati, kuri plaka prie mano krūtinės, kai aš jį priglaudžiu prie savęs kiekvieną naktį.

Vienąkart, brangioji mano, tai būsi tu.

Man visada norėjosi turėti dukrą. Dabar aš įsitikinusi: ja tapsi tu. Noriu, kad tu žinotum: aš kiekvieną dieną meldžiuosi už tave, kaip meldžiuosi už savo sūnus.

Dabar tu reiški viską savo tėvams, lygiai kaip mano berniukai reiškia viską man. Aš meldžiuosi, kad tėvai mylėtų tave labiau už viską, gėrėtųsi tavimi, palaikytų ir tikėtų tavimi.

Aš meldžiuosi, kad jie išmokytų tave pirmiausia meilės sau, todėl kad be to tu negalėsi pamilti kažko kito.

Aš meldžiuosi, kad kiekvieną dieną tau parodytų, kad tu – tikra dovana. Ir jei tavo artimieji praleido šį pranešimą, aš meldžiuosi, kad tu pati visada žinotum, kad kai Dievas žiūri į tave, jis mato savo princesę.

Aš auklėju savo sūnų, kad jis taip pat žiūrėtų į tave.

Aš meldžiuosi, kad tu suprastum, ko tu verta, kad gerbtum save ir kad tave išmokytų gerbti kitus. Aš meldžiuosi, kad tu nebijotum sakyti, ką galvoji, bet kad tai darytum vardan gėrio – ne tik sau ir aplinkiniams, bet ir mano sūnui.

Jis pats sau šeimininkas. Jis turi savo keistenybių ir ypatybių. Palaipsniui tu jas išstudijuosi, ir kada nors ateis diena, kai tu pažinsi jį geriau nei bet kas. Duok jam erdvės būti savimi, o aš išmokysiu jį taip pat elgtis su tavimi.

Aš pažadu įsileisti tave, dalytis su tavimi paslaptimis ir viskuo, ką aš apie jį žinau, kad padėčiau tau stipriau jį mylėti. Kai ateis laikas, aš patikėsiu tau jo širdį kaip ir tu patiki jam savąją. Man tai ne tušti žodžiai ir aš meldžiuosi, kad pas tave būtų taip pat.

Aš auklėju jį taip, kad jis suprastų: moters širdis neįkainojama, ir ją sudaužius ji jau niekada nebus tokia, kokia buvo.

Aš meldžiuosi, kad jis pilnai suprastų savo vyriškąjį vaidmenį, būtų doru, garbingu žmogumi. Aš meldžiuosi, kad jis sektų savo svajonėmis ir tikslais ir niekas neužkirstų jam kelio – tu tame tarpe. Dėl to paties meldžiuosi ir už tave.

Aš visą save pašvenčiau tam, kad išauklėčiau savo sūnų nepriklausomu.

Aš prisiekiu visada dalyvauti jo gyvenime, išmokyti jį visko, ką jis turi žinoti apie moteris ir apie tai, kokios jos nepaprastos.

Aš pažadu, kad jis visada atsimins, kad tu irgi kažkieno dukra ir kad pirmiausia priklausai Viešpačiui ir savo tėvams, o paskui jam.

Aš meldžiuosi, kad su kiekviena diena tavo meilė mano sūnui taptų vis didesnė ir lietųsi per kraštus. Aš meldžiuosi dėl to paties ir jam.

Palaikykite viens kitą. Mylėkite vienas kitą. Rinkitės vienas kitą.
Kartais gyvenimiški trukdžiai gali būti stiprūs. Ne visada bus lengva. Galbūt vienąkart tu pažvelgsi į jį ir suabejosi visais priimtais sprendimais.

Aš meldžiuosi, kad tą momentą tu atsigręžtum į jūsų pamatą ir prisimintum, kodėl tu pasirinkai būti čia.

Aš pažadu, kad kasdien sūnų mokysiu to paties. Aš pastoviai dėsiu į jo širdį meilės sėklas.

Aš duodu žodį išmokyti savo sūnų to, kaip savimi pasirūpinti, kaip skalbti, plauti indus, ir jis nesitikės, kad tu tai darysi viena.

Aš parodysiu jam, ką reiškia būti partneriu.

Aš pažadu skatinti jo jautrumą ir girti už stiprų charakterį.

Aš išmokysiu jį būti atviru ir saugoti paslaptis, kurias tu jam patikėsi. Aš pažadu išauginti jį pilnaverčiu, kad jis ir tau galėtų kažką duoti.

Praeis dar daug metų, kol mes su tavimi susitiksime. Bet aš kasdien melsiuosi už tave. Aš mylėsiu tave. Ir kai aš tave sutiksiu, aš mylėsiu tave dar labiau, nei dabar. Todėl kad tu mylėsi mano sūnų. Ir tu tapsi mano dukra!

Informacija šiame straipsnyje pagrįsta nepatvirtintais šaltiniais iš interneto, neturi tikslo klaidinti skaitytojų ir yra išskirtinai pramoginio pobūdžio.

You cannot copy content of this page