Nespręskite apie žmones pagal drabužius, galite smarkiai suklysti

Moteris neryškia suknele ir jos sutuoktinis, vilkintis kuklų kostiumą, išlipo iš traukinio Bostono stotyje ir patraukė link Harvardo universiteto prezidento ofiso…

Kaip sakė Michailas Bulgakovas: „Jūs sprendžiate pagal drabužius? Niekada to nedarykite. Jūs galite suklysti ir, tiesą sakant, gana smarkiai.“

Moteris neryškia suknele ir jos sutuoktinis, vilkintis kuklų kostiumą, išlipo iš traukinio Bostono stotyje ir patraukė į Harvardo universiteto prezidento ofisą. Susitikimas jiems nebuvo paskirtas.

Sekretorius iš pirmo žvilgsnio nusprendė, kad tokiems provincialams Harvarde nėra ko veikti.

– Jis bus užimtas visą dieną.

– Mes palauksime.

Kelias valandas sekretorius ignoravo lankytojus, tikėdamasis, kad kažkuriuo momentu jie nusivils ir išeis.

Tačiau įsitikinęs, kad pora nesiruošia niekur išeiti, jis visgi ryžosi pranešti prezidentui, nors labai to nenorėjo.

– Gal, jei juos priimsite minutei, jei greičiau išeis?

Kai lankytojai užėjo, prezidentas nutaisė atšiaurią ir arogantišką miną.

Į jį kreipėsi moteris:

– Mes turėjome sūnų, vienus metus jis mokėsi jūsų universitete. Jis mylėjo šią vietą ir čia buvo labai laimingas. Deja, prieš metus jis netikėtai mirė. Mano vyras ir aš norėtume palikti atminimą apie jį universiteto teritorijoje.

Prezidentas tuo visiškai neapsidžiaugė, atvirkščiai – dar labiau susierzino.

– Ponia, – atsakė jis, – mes negalime statyti statulų visiems, kas mokėsi Harvarde ir mirė. Jei mes taip darytume, ši vieta panėšėtų į kapines.

– Ne ne, – suskubo paprieštarauti moteris,- mes nepageidaujame statyti statulos, mes norime Harvardui pastatyti naują korpusą.

Prezidentas apžiūrėjo išblukusią languotą suknelę bei varganą kostiumą ir sušuko:

– Korpusą? Jūs įsivaizduojate, kiek kainuoja vienas toks korpusas? Visi Harvardo pastatai kainuoja daugiau nei 7 milijonai dolerių!

Minutę moteris nieko neatsakė. Paskui pasisuko į vyrą ir tyliai tarė:

– Tiek nedaug kainuoja pastatyti naują universitetą? Tai kodėl tada mums nepastačius savo universiteto?

Vyriškis patvirtindamas linktelėjo. Harvardo prezidentas atrodė sutrikęs.

Misteris ir misis Stenfordai išėjo iš kabineto.

Palo Alte, Kalifornijoje, jie įkūrė universitetą mylimo sūnaus atminimui. Universitetas pavadintas jų vardu – Stenfordo.

You cannot copy content of this page