Raudona rožė. Šiuolaikinė pasakėčia.

Vienas jūreivis gaudavo laiškus nuo moters, kurios niekada nematė. Ją vadino Rože. Jie susirašinėjo 3 metus. Skaitydamas jos laiškus ir jai atsakydamas, jis suprato, kad jau nebegali gyventi be jos laiškų. Jie pamilo vienas kitą, patys to nesuvokdami.

Kai baigėsi jo tarnyba, jie paskyrė susitikimą Centrinėje stotyje 5 valandą vakaro. Ji parašė, kad kilpelėje bus įsisegusi raudoną rožę.

Jūreivis susimąstė: jis niekada nematė Rožės fotografijos. Jis nežino, kiek jai metų, ji bjauri ar graži, apkūni ar liekna.

Jis atėjo į stotį ir, kai laikrodis išmušė 5, ji pasirodė. Moteris su raudona rože kilpelėje. Jai buvo apie 60. Jūreivis galėjo apsisukti ir nueiti, tačiau jis to nepadarė. Ši moteris rašė jam visą tą laiką, kol jis buvo jūroje, siuntė dovanas per Kalėdas, palaikė jį.

Ji nenusipelnė tokio poelgio. Ir jis priėjo prie jos, ištiesė ranką, prisistatė. O moteris pasakė jūreiviui, kad jis suklydo. Kad Rožė stovi už jo nugaros. Jis atsigręžė ir pamatė ją. Ji buvo jo bendraamžė, miela ir žavi.

Pagyvenusi dama paaiškino jam, kad Rožė paprašė jos įsisegti rožę į kilpelę. Jei jūreivis būtų apsisukęs ir nuėjęs, viskas būtų baigta. Bet jei jis prieis prie šios pagyvenusios damos, ji parodys jam tikrąją Rožę ir papasakos visą tiesą.

You cannot copy content of this page