Gelbėdamas savo šeimininką nuo banditų, Reksas gavo 4 kulkas

Tikras herojus! Linkime jam greičiau pasveikti!

Turbūt jūs ne kartą girdėjote, kaip gyvūnai padeda ir net gelbsti savo šeimininkus.

Vokiečių aviganis Reksas gavo 4 kulkas, gindamas šeimininką nuo plėšikų. 16-metis Chavjeras Merkado buvo namuose vienas su šunimi Reksu. Apie 12 valandą dienos, pažvelgęs pro langą, jis išvydo svetimą mašiną. Po to jis išgirdo, kaip pirmame aukšte dužo langas. Reksas greit pašoko ir lodamas nubėgo žemyn. Staiga vyriškas balsas suriko: „Šuo man įkando, paimk šunį!“

Pasigirdo triukšmas, vyrai ėmė gintis nuo šuns. Paskui Reksas grįžo į antrą aukštą pas savo šeimininką, kuris slėpėsi spintoje, ir šis paskambino policijai. Nusikaltėliai pakilo į viršų, šuo vėl puolė plėšikus…Į jį šovė 4 kartus, po ko jis parkrito ir daugiau nebegalėjo kovoti. Pasigirdo sirenų kaukimas ir piktadariai nuskubėjo prie išėjimo…Apie valandą Chavjeras sėdėjo spintoje, vaikinas buvo išsigandęs ir manė, kad jo šuo žuvo…

Bet laimei, Reksas išgyveno. Jį sužeistą išvežė į ligoninę, o savanoriai surinko reikiamą sumą gydymui ir operacijai. Dabar šuo taisosi, bet jam dar teks daug praeiti. Mes manome, kad Reksas tikras herojus ir linkime jam greičiau pasveikti!

You cannot copy content of this page