Kartą vienoje sostinės mokykloje berniukas nustojo eiti į pamokas ir štai ką padarė jo bendraklasiai…

Nerealus pasakojimas apie realų žmogų.

Kartą vienoje sostinės mokykloje į pamokas nustojo vaikščioti berniukas. Savaitę neina, dvi… Telefono Liova neturėjo ir klasiokai, patarti mokytojos, nusprendė nueiti į jo namus. Duris atidarė Liovos mama. Jos veidas buvo labai liūdnas.

Vaikai pasisveikino ir droviai paklausė:

– Kodėl Liova neina į mokyklą?

Mama liūdnai atsakė:

– Jis daugiau nebesimokys su jumis. Jam atliko operaciją. Nesėkmingai. Liova apako ir negali pats vaikščioti…

Vaikai patylėjo, susižvalgė ir čia kažkuris jų pasiūlė:

– O mes jį paeiliui vedžiosime į mokyklą.

– Ir namo lydėsime.

– Ir pamokas padėsime ruošti,- pertraukdami vienas kitą, suklego bendraklasiai.

Mamos akys prisipildė ašarų. Ji palydėjo draugus į kambarį. Truputį palaukus, apčiuopdamas kelią ranka, pas juos išėjo Liova su tvarsčiu ant akių.

Tik dabar jie iš tiesų suprato, kokia nelaimė nutiko jų draugui. Liova sunkiai ištarė:

– Sveiki.

Ir čia iš visų pusių pabiro:

– Aš rytoj užeisiu ir palydėsiu tave į mokyklą.

– O aš papasakosiu, ką mes mokėmės iš algebros.

– O aš istorijos.

Liova nežinojo, ko klausyti ir sutrikęs tik linksėjo galva. Mamos veidu liejosi ašaros.

Išėję vaikai sudarė planą – kas kada užeina, kas kokius dalykus aiškina, kas eis pasivaikščioti su Liova ir lydės jį į mokyklą.

Berniukas, kuris sėdėjo su Liova viename suole, pamokos metu tylutėliai pasakojo, ką mokytojas rašo lentoje. O kai Liova atsakinėdavo, klasė apmirdavo! Kaip visi džiaugėsi jo penketais, net daugiau nei savo!

Liova mokėsi puikiai. Geriau mokytis pradėjo ir visa klasė. Tam, kad paaiškintum pamoką į bėdą patekusiam draugui, reikia pačiam ją suprasti. Ir vaikai stengėsi. Dar daugiau, žiemą jie vedė Liovą į čiuožyklą.

Berniukas labai mėgo klasikinę muziką ir klasiokai ėjo su juo simfoninius koncertus.

Mokyklą Liova baigė aukso medaliu, paskui įstojo į institutą. Ir ten atsirado draugų, kurie tapo jo akimis. Po instituto Liova mokėsi toliau ir galų gale tapo visame pasaulyje žymiu matematiku, akademiku Pontriaginu.

Nesuskaičiuosi žmonių, praregėjusių gerumui.

You cannot copy content of this page