„Kiek sveria jūsų malda?“ – paklausė pardavėjas ir padėjo popieriaus lapelį ant svarstyklių: išmintinga pasakėčia apie maldos galią

Malda – tai žodžiai, nukreipti į Viešpatį su atgaila ar pagalbos prašymu. Ir ji kartais turi didžiulę galią.

Malda, ištarta nuoširdžiai, su tikėjimu ir viltimi, gali daryti stebuklus. Ir tai buvo įrodyta daugybe pavyzdžių iš istorijos. Malda padėjo žmonėms išgyventi net siaubingiausius įvykius: karą, katastrofas, skurdą, sunkias ligas ir badą.

Vargingos našlės prašymas
Kartą į produktų parduotuvę užėjo išsekusi moteris. Ji kreipėsi į pardavėją ir paprašė trupučio maisto. Moteris visai neturėjo pinigų. Ji neteko sutuoktinio ir liko be lėšų pragyvenimui.

Daugiavaikė moteris neturėjo kuo maitinti mažylių. Kai pardavėjas paklausė našlės, kas apmokės pirkinius, moteris pasakė, kad ji neturi pinigų, tačiau turi stiprią maldą. Vyriškis supyko.

Juk parduotuvė – tai ne labdaros organizacija, kuri nemokamai padeda skurstantiems. Pardavėjas ištiesė daugiavaikei moteriai popieriaus lapą ir pieštuką. Ir paprašė užrašyti maldos, apie kurią ji pasakojo, žodžius. Moteris taip ir padarė

Tikras stebuklas
Našlė ištiesė lapelį vyriškiui. Pardavėjas paėmė popierių ir nežinojo, ką daryti toliau. Čia jam į galvą atėjo idėja. Net neperskaitęs maldos, parduotuvės darbuotojas padėjo ją ant svarstyklių.

Ir paklausė vargšės našlės, kiek sveria šie žodžiai. Ant kitos svarstyklių lėkštės vyriškis padėjo kepalą duonos.

Ir staiga nustebęs pamatė, kad rodyklė nė nesujudėjo. Paskui pardavėjas ėmė dėti ant svarstyklių vis daugiau maisto. Tačiau rodyklė vis nesijudino iš vietos. Pirkėjai stovėjo ir žiūrėjo į jį su nuostaba.

Tada sutrikęs parduotuvės darbuotojas ištiesė moteriai maišą. Pasakė, kad ant svarstyklių daugiau niekas netilps ir paprašė našlės sudėti maistą į maišą. Nelaiminga moteris, šluostydamasi ašaras, ėmė pildyti jį. Pardavėjas pastebėjo, kad maiše liko dar truputis vietos. Ir įdėjo ten gabalą sūrio.

Vargšė našlė pažvelgė į parduotuvės darbuotoją su dėkingumu. Po to, kai ji išėjo, pardavėjas ilgai negalėjo nusiraminti. Jis negalėjo suprasti, kas nutiko. Po kurio laiko parduotuvės darbuotojas pastebėjo, kad svarstyklės sugedo.

Viešpaties pagalba
Ilgą laiką pardavėjas klausė savęs, kaip taip galėjo nutikti. Kodėl tai nutiko būtent jo parduotuvėje ir kaip tik tuo momentu, kai atėjo vargšė našlė? Kodėl pardavėjas iškart neatkreipė dėmesio į svarstyklių gedimą?

Ir kas jį privertė pasielgti būtent taip?
Parduotuvės darbuotojas daugiau niekada nebematė vargšės našlės.

Bet prisiminė šį įvykį taip, lyg jis būtų nutikęs vakar.

Pardavėjas suprato, kad istorija su neturtinga moterimi – ne vaizduotės vaisius. Tai atsitikimas iš realaus gyvenimo. Parduotuvės darbuotojas iki šiol saugo lapelį su moters malda.

Savo raštelyje vargšė moteris prašė Viešpaties kasdienės duonos.

You cannot copy content of this page