Gana galvoti apie tai, ką kiti galvoja apie jus!

O dėl ko jūs nerimaujate? Dėl to, kokį įspūdį jūs sudarote kitiems.
Bet kodėl jus taip jaudina kiti žmonės, jaudina tiek, kad jūs visai negalite gyventi? Kiekvieną žmogų domina, ką apie jį galvoja aplinkiniai žmonės.

Vienus jaudinate jūs, kiti jaudina jus…
Kartą Mula Nasredinas ėjo namo pėsčias. Kelyje žmonių nebuvo, saulė nusileido, ir ėmė temti. Ir Mula išsigando – prieš jį ėjo žmonių grupė.

Jis pagalvojo: „Turbūt tai plėšikai…Be manęs čia daugiau nieko nėra.“ Apimtas siaubo jis peršoko sieną, kuri buvo šalia, ir atsidūrė kapinėse. Ten Nasredinas rado šviežiai iškastą kapą, įlindo į jį, vos ne vos susilaikė nedrebėjęs ir ėmė laukti, kol žmonės praeis pro šalį, kad galėtų eiti toliau.

Tačiau žmonės irgi pastebėjo, kad ant kelio kažkas buvo. Mula šoko taip netikėtai, kad jie irgi išsigando: „Kame reikalas? Kažkas ten slepiasi arba rezga kažką negero?“Ir visi jie peršoko sieną.

Dabar Mula buvo įsitikinęs: „Aš buvau teisus, aš galvojau teisingai: tie žmonės pavojingi. Dabar nėra kur dėtis; aš tiesiog apsimesiu mirusiu“. Ir Mula apsimetė mirusiu. Jis nustojo kvėpuoti, todėl kad juk negalima apiplėšti ar užmušti jau mirusį žmogų.

Tačiau žmonės matė, kaip Mula šoko, ir tai juos smarkiai neramino. „Ką gi jis daro?“Jie susirinko aplink kapą, pažvelgė į jį ir paklausė: „Ką visa tai reiškia? Kodėl tu čia?“

Mula atmerkė akis, pažvelgė į žmones ir suprato, kad pavojaus nėra. Nusijuokęs jis atsakė: „Taip, tai klausimas, labai filosofinis klausimas! Jūs klausiate manęs, kodėl aš čia, o man norėtųsi sužinoti, kodėl jūs čia. Aš čia dėl jūsų, o jūs čia – dėl manęs.“

Tai užburtas ratas: jūs bijote kitų žmonių, jie bijo jūsų, ir visas jūsų gyvenimas virsta betvarke.
Nustokite dalyvauti šioje beprasmybėje, išeikite iš užburto rato; nesijaudinkite dėl aplinkinių. Jūsų gyvenimo pakanka, nesijaudinkite dėl kitų. Ir patikinu jus: jei jūs galite gyventi be rūpesčių, jūsų gyvenimas pražys, ir tada jūs galėsite dalintis juo su kitais.

Jūs norite dalintis, ir jūs galite duoti kitiems labai daug, bet iš pradžių jūs turite nustoti galvoti apie kitus ir apie tai, ką jie galvoja apie jus.

Autorius – Ošo, „Kai batai nespaudžia“

Informacija šiame straipsnyje pagrįsta nepatvirtintais šaltiniais iš interneto, neturi tikslo klaidinti skaitytojų ir yra išskirtinai pramoginio pobūdžio.

You cannot copy content of this page