Jauną kareivį nuolat žemino dėl tikėjimo Dievu. Kartą kapitonas panoro pažeminti jį prieš kariškius…

Kartą kapitonas panoro pažeminti jį prieš kariškius.

Jis paskambino vaikinui ir pasakė: atvažiuok čia, paimk raktą ir eik pastatyk džipą į priekį.

Jaunuolis atsakė: Aš nemoku vairuoti!

Kapitonas atsakė: Tada paprašyk Dievo pagalbos! Parodyk mums, kad jis egzistuoja!

Jaunuolis paėmė raktą, priėjo prie mašinos ir ėmė melstis. Po to jis pastatė džipą būtent taip, kaip norėjo kapitonas.

Kai jaunas kareivis išlipo iš džipo, jis pamatė, kaip jie visi verkia.

Visi sakė jam: „Mes norime tarnauti tavo Dievui!“

Jaunas kareivis nustebo ir paklausė – kas vyksta?

Verkdamas kapitonas atidarė džipo kapotą ir parodė jaunuoliui – mašinoje nebuvo variklio!

Tada vaikinas tarė: „Matai, tai Dievas, kuriam aš tarnauju, su Dievu nieko nėra neįmanomo, Dievas, kuris duoda gyvybę tam, kas neegzistuoja.

Jūs galite galvoti, kad tai neįmanoma, tačiau su Dievu viskas įmanoma.

You cannot copy content of this page