“Kodėl taip vėlai?“ Chirurgas pavėlavo į jo sūnaus operaciją…

Chirurgą iškvietė į ligoninę. Berniukui, patekusiam į rimtą avariją, reikėjo skubios operacijos. Bėgdamas koridoriumi, daktaras atsitrenkė į vaiko tėvą:

„Kodėl taip vėlai? KODĖL? – ašarodamas suriko tėtis.

– Ką, jūs nežinojote, kad mano sūnaus gyvybė pavojuje? Jūs išvis turite atsakomybės?“

Chirurgas atsakė: „Atleiskite, bet manęs nebuvo dėl svarbių priežasčių. Aš atvykau, kai tik galėjau. Dabar prašau, vardan jūsų sūnaus, nusiraminkite ir leiskite man operuoti“.

Tėvas nenustojo: „Nusiraminti? Kokių jūs dar galite turėti priežasčių? Kas, jeigu jūsų sūnus būtų jo vietoje? Nusiraminti? Normalu, ar ne?“.

Nusišypsojęs daktaras atsakė:

„Aš negaliu padaryti stebuklo, bet nesijaudinkite. Padarysiu viską, ką galėsiu, dėl jūsų sūnaus.“

Tėvo atsakymas aiškiai netenkino: „Lengva kalbėti, kai situacija paties neliečia!“

Po operacijos chirurgas išėjo pas berniuko tėvus ir ramiai tarė tėvui: „Viskas tvarkoje. Jūsų sūnui pavojus nebegresia“.

Po to jis pažvelgė į laikrodį ir tuoj pat nuskubėjo prie išėjimo:

„Seselė papasakos jums detales!“ – sušuko jis toldamas.

Tėvas pasisuko į seselę ir įsiutęs paklausė: „Jis pas jus visada toks? Viešpatie, kokia arogancija! Jis ką, neturėjo ir dviejų minučių, kad išsamiai papasakotų man apie operaciją?“

„Jo sūnus vakar žuvo avarijoje, – su ašaromis akyse pasakė mergina. – Kai mes jį iškvietėme, jis buvo laidotuvėse. Po to, kai jis išgelbėjo jūsų sūnų, jis išvyko laidoti savojo…“

Pridėti nebebuvo ko. Pasidalink šia istorija su savo draugais.

You cannot copy content of this page