Sesuo – daugiau nei draugė! Tai gimininga siela, pusė širdies!

Iš tiesų sesuo – tai žymiai daugiau, nei šiaip giminaitė ar draugė. Ryšys, kuris užsimezga tarp seserų ir brolių, tvirtesnis nei šiaip giminiškas. Tai nuolatinis palaikymas ir atrama, padėjėja kovoje su aplinkybėmis, žmogus, kuriuo visada galima pasikliauti.

Nepaisant visų skirtumų, neišvengiamos konkurencijos vaikystėje ir jaunystėje, varžymosi, barnių ir pavydo, be kurių irgi neapsieinama, laikas viską sudėlios į vietas ir privers mus suprasti tokio žmogaus kaip sesuo svarbą mūsų gyvenime.
Tai yra, broliai ar seserys visai nebūtinai turi būti panašūs vienas į kitą. Lygiai taip pat, kaip ir vaikai nėra tikslios savo tėvų kopijos.

Kai žodžių nereikia…
Jums pažįstamas tas jausmas, kai esi šalia sesers ir nėra jokios būtinybės sakyti, kad tau blogai? Emocinis ryšys, kraujas ir patirtis atlieka savo darbą: ji intuityviai viską supranta.

Štai kada iš tiesų juntamas artumas su kitu žmogumi! Rūpestis ir dėmesys gali paguosti mus sunkią minutę.
Ir net jei mes turime daugybę draugų, ištikimą gyvenimo palydovą ir mylinčius tėvus, tik sesuo galės ryžtingai pasidalinti viskuo su mumis, ir neabejokite, ji visada ras būdą padėti susiklosčiusioje situacijoje, kokia sunki ji bebūtų.

Atstumas ir skirtumai neturi reikšmės
Taip, absoliučiai nesvarbu, jei tarp jūsų vandenynas, ar gyvenimiškos aplinkybės privertė jus būti toli viena nuo kitos (su metais, kai atsiranda savo šeimos ir kt.).

Jūs visada nerimausite dėl savo sesers ir susidomėjusi stebėsite jos gyvenimą. Tai natūralu, net galima sakyti, instinktų lygyje. Galima paskambinti, parašyti viena kitai sms…Visada atsiras būdas duoti arba, atvirkščiai, gauti reikiamą palaikymą ir tokiu būdu pasirūpinti mūsų širdies „antrąja puse“.

Niekas nekalbės su jumis taip nuoširdžiai, kaip jūsų sesuo…

Kartu nugyventi metai arba viskas, ką jūs kartu su ja patyrėte, nepraeina be pėdsako. Jūs galite būti tiksliai įsitikinusi, kad sesuo visada pasakys jums tiesą ir nerankios „reikalingų“ žodžių, neis tiesiai per aplinkui.

Juk sesuo nejaučia būtinybės būti atlaidžia jums, taip pat ji neturi noro guosti jus tuščiomis viltimis. Ji žino, kad sąžiningumas ir nuoširdumas – tai neatsiejama šio dvasinio ryšio dalis, ir tai yra būtent tas, ko mes iš jos tikimės.

Sesuo – tai visada daugiau, nei šiaip draugė, juk su ja mes patyrėme nesuskaičiuojamą daugybę likimo posūkių. Patirtis ir vaikystės prisiminimai (kartais ne visai paprasti), nesėkmės, patirtos jaunystės metais, ir nusivylimai – visa tai buvo ir nepraėjo be pėdsako. Visa tai liko jūsų ir jos širdyje…

Ir jei šiuo metu jūs dėl kokių nors priežasčių nutolote (nedidelis barnis ar ar užgautas išdidumas ir savimeilė, pavyzdžiui), tai pagalvokite, ar visa tai taip svarbu? Galbūt neverta užtempti konflikto.

Juk gyvenimas iš tikro žymiai paprastesnis, nei mes manome. Seseriška pagalba – tai išskirtinė dovana, kurią padovanojo mums likimas, nereikia atstumti jos, reikia mėgautis ja kasdien diena iš dienos.

You cannot copy content of this page