Jolanta nusprendė kaip reikiant įgelti vyrui, tačiau tuo metu nė pagalvoti negalėjo, kokios bus jos poelgio pasekmės

Jolanta lėtai išėjo iš parduotuvės. Jos rankose buvo maišai su buities prekėmis. Galvoje kirbėjo mintis. Kam reikėjo iškart pirkti tiek daug visko, juk yra parduotuvė prie namų? Ir kelintą kartą ji vėl pasigailėjo pardavusi mašiną.

Mašiną Jolantai padovanojo tėvai. Vėliau, kai paaiškėjo, kad mašina mylimas vyras vežioja kitą moterį, ji padavė skyryboms. O mašiną pardavė, kad niekas nebeprimintų jai buvusiojo.

Ir štai ji išėjo iš parduotuvės. Ir staiga už pravažiuojančios mašinos vairo Jolanta pamatė buvusį vyrą su drauge ant priekinės sėdynės. Jolanta buvo labai išdidus žmogus ir pralaimėti nemėgo, todėl nusprendė veikti.

Už buvusio vyro mašinos sustojo didelis juodas džipas. Pribėgusi prie jo, ji atidarė galines dureles ir greitai sumetė visus savo maišus ant sėdynės, o pati lengvai užšoko ant priekinės. Vairuotojas neteko žado. Tačiau dar didesnis netikėtumas buvo, kai Jolanta pasilenkė ir jį pabučiavo.

Maldaujamai pažvelgusi į vairuotoją, ji sušnibždėjo: „Važiuojam iš čia greičiau“. Mašina staigiai rovė iš vietos. Truputį pavažiavęs, džipas sustojo. Ir vairuotojas juokais paklausė: „Ar neturėčiau dabar jūsų vesti?“ Jolanta paraudo, paskui staiga apsiverkė ir pradėjo aiškinti situaciją.

Gavosi kažkokios nuotrupos. Prisiminė, kaip pamatė jį ir panoro įgelti, nenorėjo atrodyti varganai. Jos pasakojimo pabaigoje vyriškis jau buvo pasiruošęs pats kumščiais užstoti ją. Po kelių mėnesių jie susituokė. Tapo puikia mylinčia pora.

You cannot copy content of this page