15 nuoširdžių foto apie meilę, nepavaldžią laikui

Štai taip reikia mylėti! Štai taip!

Tikra meilė būna ne tik pasakose. Tikra meilė – visa ko, esančio šiame pasaulyje, pagrindas, ant jos ir stovi visas šis pasaulis štai jau kiek tūkstančių metų.

Jei nebūtų tikros meilės, kuri pereina kiaurai laiką ir atstumą, žmonija jau seniai būtų praradusi tikėjimą pačia savimi ir galbūt jau nustotų egzistuoti.

Šios fotogafijos – geriausias įrodymas to, kad meilė visam gyvenimui ne tik egzistuoja, ji egzistuoja tiesiog šalia mūsų!

1. “Ir mes su tavimi sušoksime valsą…”

2. Mano princesė!

3. Pašėlę, kaip ir visada.

4. Kas myli, tas supras.

5. Visą gyvenimą petys į petį, skruostas prie skruosto.

6. Jausmingumas nepriklauso nuo amžiaus.

7. „Močiutė šalia senelio.“

8. Meilė, perėjusi visus išbandymus…

9. „Tavo amžiams!“

10. „Kokie mūsų metai!“

11. Love is…palaikyti vienas kitą senatvėje.

12. „Tu – mano geriausia gėlė“.

13. „Pasisupsime, kaip jaunystėje?“

14. „Einam, einam, mieloji“.

15. Ranka rankoje – ir daugiau nieko nereikia.

You cannot copy content of this page