Benamis šuo priėjo prie žmonių ir lodamas ėmė kviesti pagalbos paskui save į mišką. Žmonės greitai susiorientavo ir nusekė paskui jį

Valkataujantis šuo ėjo prie praeivių ir ištisai lojo, nors kitų agresijos apraiškų nebuvo. Vienas praeivių pamanė, kad taip šuo bando atkreipti dėmesį ir nusprendė sekti paskui. Gyvūnas atvedė jį į mišką, kur jis rado vaiką, susuptą į senus skarmalus.

Pasak Džunrelio Revilio, šuo ištisai lojo. Jis sustojo ir paglostė jį, bandė pašerti, tačiau gyvūnas nenustojo loti, reikalaudamas dėmesio. Vyriškis suprato, kad šuo nori jam kažką parodyti, todėl nusprendė sekti paskui.

Kartu jie pasiekė mišką, kur pačioje pamiškėje Džunrelis pastebėjo audinio ryšulį. Priėjęs arčiau pamatė, kad į audinį susuptas naujagimis. Jei šuo nebūtų parodęs kelio, žmonės nebūtų turėję galimybės pastebėti mažylio.

Vyras pakėlė vaiką nuo žemės ir nubėgo miesto pusėn. Mažylį iškart paguldė į ligoninę, o šuo tapo įžymybe.

Po poros dienų šunį pasiėmė vienas miesto gyventojų. Šuo gavo Blekio vardą, naujuose namuose juo rūpinamasi, o jis šeimininkams atsako nuoširdžia meile.

You cannot copy content of this page