Mama ir tėtis dažnai veždavo sūnų vasarą pas močiutę. Kai jis ūgtelėjo, pasakė tėvams: „Aš jau didelis, ko jūs su manimi kaip su mažu? Aš ir pats galiu pas močiutę nuvažiuoti“.

Po neilgų ginčų tėvai sutiko.

Štai jie stovi perone, išlydi, duoda paskutinius patarimus, o sūnus vis tvirtina: „Nagi žinau aš, žinau, 100 kartų jau sakėte!“ Tuomet tėvas sako: „Sūneli, jei tau staiga pasidarytų bloga ar baisu, tai va tau šitai…“ ir įkiša kažką vaikui į kišenę.

Ir štai berniukas sėdi vagone, važiuoja, dairosi pro langą…O aplink žmonės…svetimi…stumdosi, triukšmauja, įeina, išeina, palydovas nepatenkintas pasakė jam pastabą, kažkas irgi nepatenkintas pažvelgė į jį ir…vaikinas darosi kaip nesavas…ir sulig kiekvienu kartu vis nemaloniau ir sunkiau…

Greitai jam pasidarė baisu. Jis paniuro, įsispraudė į kampą, apsiašarojo. Jis prisiminė, kad kišenėje yra kažkas nuo tėvo.
Drebančia ranka užčiuopė popierėlį, išskleidė, o ten raštelis: „Sūneli, aš kaimyniniame vagone…“

Tėviška širdis beribė, ir šis pasakojimas tai įrodo.

Informacija šiame straipsnyje pagrįsta nepatvirtintais šaltiniais iš interneto, neturi tikslo klaidinti skaitytojų ir yra išskirtinai pramoginio pobūdžio.

You cannot copy content of this page