Senukas paliko savo butą anūkei, kuri gimė pirmojoje sūnaus santuokoje. Tačiau jam mirus paaiškėjo siaubinga paslaptis

Sauliaus tėvas, universiteto profesorius, gulėjo mirties patale. Kartą jis paskambino sūnui ir pasakė:

– Sauliau, skubiai atvažiuok pas mane. Man reikia su tavimi pasikalbėti.

Vyriškis paliko savo darbą ir atskubėjo.

– Sūneli, aš nenoriu, kad jūs paskui dėl manęs pyktumėtės,- pasakė tėvas.

– Kas mes? Mes su mama pačios artimiausios sielos, kokie pykčiai.

– Aš užrašiau savo butą Marijai. Mes su tavo mama tai aptarėme, ji sutinka. Neprieštarauk, prašau. Aš žinau, tu suprasi.

Saulius buvo sutrikęs, nežinojo, kaip į tai reaguoti.

Jis įsimylėjo Sandrą pirmame universiteto kurse. Tačiau nė nesitikėjo atsidurti savo dievinamos merginos kompanijoje. Ir čia Sandra pati prie jo priėjo ir pasakė trumpai bei aiškiai:

– Vesk mane.

Sauliaus laimei nebuvo ribų. Po dviejų mėnesių pora įteisino savo santykius, tačiau Sandra norėjo apsieiti be iškilmių. Sandros tėvų tądien nebuvo.

Paskui porai gimė dukra Marija, tačiau vos grįžusi iš ligoninės Sandra padavė skyrybų, normaliai nepaaiškinusi priežasties.

Po šio pokalbio Sauliaus tėvas ėmė taisytis. Visi galvojo, kad vyriškį netrukus išrašys iš ligoninės, tačiau po kelių dienų naktį jį ištiko priepuolis ir jo išgelbėti nepavyko.

Per laidotuves Sandra su Marija stovėjo nuošalyje.

Po gedulingos ceremonijos jos pasuko takeliu iš kapinių. Saulius nuskubėjo paskui jas.

– Kodėl jūs taip greitai išeinate? – paklausė vyras.

– Aš į darbą skubu, o Marija – pas repetitorių,- atsakė Sandra.

– O, mano autobusas,- sušuko Marija ir nubėgo.

Sauliui buvo sunku matyti savo dukterį po 17 metų.

– Panaši į mane,- žiūrėdamas dukrai įkandin, tarė Saulius.

– Yra tiesos, – atsakė moteris.

– O aš jau 10 metų su antra žmona gyvenu, o vaiko susilaukti negalim. Ji jau kiek vaikšto pas gydytojus, tikrinasi, tačiau visi kaip vienas sako, kad sveika.

– Tu pasitikrink,- pasakė buvusi Sauliaus žmona.

– Kam? Aš turiu Mariją, vadinasi, aš sveikas.

– Marija ne tavo dukra, ji tavo sesuo. Aš su tavo tėvu nuo pirmo kurso susitikinėjau. Ji tavo sesuo. Taigi, pasitikrink, Sauliau, pasitikrink,- pasakė Sandra, paplekšnojo vyrui per petį ir nuėjo.

You cannot copy content of this page